”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Jag är alltid alla redan lycklig!

När tankar om det förflutna och framtiden kommer låter jag dem bara flyta förbi.

I nuet är jag lycklig.

Jag ser allting på ett annat sätt.

Som glädje, kärlek och frid.

Utan att referera till det förflutna eller framtiden så är jag naturligt lycklig.