”Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig.”

Jag befriar mig från det förflutna!

Vår nuvarande stress och ilska är inte orsakad av det förflutna, utan av ett beslut i vårt mind att känna smärta i nuet.

Ett beslut som tas Nu kan göras ogjort NU.

Jag påverkas bara av mina egna tankar.

Det finns ingenting utanför mig.

När skall vi förstå att det bara finns kärlek och ett rop på kärlek?

Vi behöver ”skippa” vårt ego som vittnar om separation och skuld.

Och i stället lyssna till och förlita oss på den Helige Ande som vittnar om kärlek, bara kärlek.