”Låt mig glömma min broders förgångna idag.”

Förening är svaret på problemet.

Vi är alla förenade i Gud som skapade oss.

Vi lever NU. Det förgångna är borta och framtiden är inte här.

Så vi rullar ihop tidsmattan!

Jag lär mig att känna igen min broder som ett med mig.

Jag lär mig att se att vi är lika heliga och fullkomliga.

Jag lär mig att se honom i helighetens ljus.

Så som jag ser min broder ser jag Gud och Jesus och mig själv.