”Min helighet lyser ljus och klar idag.”

Vi lär oss inte hur vi skall bli heliga.

Vi lär oss att vi är heliga.

När vi har insett det behöver vi inte lida längre, vi förtjänar all glädje för att vi är heliga.

Jag väljer att skapa glädje!