”Jag skall inte vara rädd för Kärleken idag.”

”Jag tror att den enda verkliga religionen handlar om att ha ett gott hjärta.”
Dalai Lama

Dagens lektion uppmanar oss att se oss själva så som Gud skapade oss.

Lär endast ut Kärlek för det är vad du är.

Kärleken beskyddar oss och för med sig glädje.

Kärleken är en gåva av Gud och gåvan är ett rop från Kärleken till Kärleken att Den skall vara Sig Själv.