”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina egna tankar.”

Låt mig komma ihåg vem jag i verkligheten är!

Låt mig inte tänka mina egna tankar i stället för Guds tankar.

”I verkligheten är du fullkomligt opåverkad av alla uttryck för brist på kärlek. Dessa kan komma från dig själv och andra, från dig själv gentemot andra, eller från andra gentemot dig. Frid är en egenskap i dig. Du kan inte finna den utanför.”