”Skapelsens frihet utlovar min egen.”

Friheten tillhör alla.

När jag ger får jag.

När jag älskar blir jag älskad.

När jag helar blir jag helad.

När jag ser Kristus i min broder ser jag Kristus i mig själv.

Så som jag ser min broder ser jag mig själv.

Så som jag ser mig själv ser jag Gud.

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1