”Om jag är bunden, är inte min Fader fri.”

Så som jag behandlar min broder behandlar jag mig själv.

Så som jag behandlar mig själv behandlar jag Gud.

Så som jag behandlar min broder behandlar jag Gud.

Vi är alla Ett – Låt mig se det!

Jag vet att jag har många galna tankar om att vi alla är bundna vid olika lagar och regler och begränsningar.

Jag vet att jag behöver den Helige Andes hjälp med att se allting på ett annat sätt, med kärlek och omtanke.

Låt mig se heligheten som finns i alla och allting!