”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Din Son refererar till hela Sonskapet. Till alla våra systrar och bröder och till oss själva.

Guds son är perfekt så som Gud skapade honom.

Den enda helt sanna tanke man kan ha om det förgångna är att det inte finns här.

Att över huvud taget tänka på det är därför att tänka på illusioner.