”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Jag accepterar att Gud är vår Fader.

Jag accepterar att Gud skapade oss heliga och oskyldiga.

Jag accepterar Soningen som är Guds Ord.

”Kan du föreställa dig vad det innebär at inte ha några bekymmer, ingen oro, inga farhågor utan endast vara fullkomligt lugn och stilla hela tiden? Men det är detta tiden är till för; att lära sig detta och ingenting med.” T 15.I.1-2