”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Vi är här i världen för att dela det budskap vi får av Gud genom Jesus Kristus.

Vi är här för att hela Guds Son genom att se Kristus i varandra.

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns hos oss.

Den kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick.

Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Kristus som vet.