”Den här dagen tillhör kärleken.”

”Låt mig vara utan fruktan.”

Kärleken lyser alltid på allting.

Kärleken jämför aldrig.

Om vi ger den här dagen till kärleken finns här ingen rädsla.

”Rädsla är ett symtom på din egen djupa känsla av förlust.” T 12.I.9:1

Rädsla är ett rop på kärlek.

Rädsla och kärlek är de enda känslor du är i stånd till.