”Stillheten i Guds frid är min.”

Ingenting kan inkräkta på Guds frid som tillhör mig och är en gåva från Gud.

En dag kommer det att vara möjligt för oss alla att tillbringa en dag i ostörd stillhet, kanske redan idag.

Vägen till frid är en väg i frid.

”Glöm inte att motivationen för den här kursen är att uppnå och bevara tillståndet av frid.” T 24.In:1