”Det är Kristi sanna seende jag skall använda idag.”

Vi väljer vad vi vill se.

Detta pågår hela tiden.

Vi väljer att se det vi vill skall vara sanningen.

Det finns alternativ.

Om jag lyssnar till egot ser jag synd, skuld och död.

Om jag lyssnar till den Helige Ande ser jag vittnesbörd om sanningen – att vi alla är så som Gud skapade oss, hela och oskyldiga.

Om jag vill se mig själv kärleksfull och oskyldig – så söker jag kärlek och oskuld hos mina medmänniskor.

”Lär ingen att han är det du inte skulle vilja vara.” T 7.VII.3:8