”Jag skall inte använda kroppens ögon idag.”

Jag skall inte låta kroppens ögon stoppa mig att se en förlåten värld.

Jag vill se sanningen bakom allting.

Vi är alla här för att hela världen genom att se den på ett annat sätt.

Döm inte, jämför inte, tolka inte, tyck inte.

Låt allting få vara som det är. En del av det hela.

Att förlåta är att överse.

Vi förstår inte hur vi skall göra. Om vi förstod skulle vi inte begå några misstag.

Jag vänder mig till den Helige Ande.

Han vet och skall leda mig.

Jag är villig att se saker på ett annat sätt.