”Låt alla ting vara exakt såsom de är.”

Se allting i förlåtelsens ljus.

Kritisera inte, det är att döma.

Orden i dagens lektion uppmanar oss att se den sanna verkligheten bakom alla illusioner av smärta.

Den handlar helt enkelt om att inte se några fel.

Och om att inte vara rädd.

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 1.I.3:3-5