”Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.”

Dessa ord säger jag till den person som sitter mitt emot mig. Till den jag tänker på eller ser på.

”Jag har förvisso missförstått världen, eftersom jag lade mina synder på den och såg dem se tillbaka på mig.” Lektion 265.1:1

Låt oss inse att vår varseblivning är upp och nervänd och behöver vändas rätt.

Världen är full av människor som visar vägen till Gud.

Världen är full av människor som reflekterar Gus Son.

Vårt heliga Själv finns i var och en.