”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Världen jag ser är ett vittnesbörd om mitt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd.

Jag väljer att se ljuset och kärleken i allt jag ser.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och låter mig ledas av Honom.

Han skall omtolka mina felaktiga tankar och föra mig in på rätt väg.