”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Guds Kärlek är min trygghet!

”Låt hela världen välsignas med frid genom oss.” Lektion 360

”För om Kärlek är att dela med andra, hur kan du då finna den annat än genom den själv?” T 12.VIII.1:5

Enda sättet att uppleva kärlek är att ge kärlek.

När jag öppnar mig för att ge kärlek kommer den att flöda tillbaka in i mig.

Allting är relaterat till allting.

Vi är alla ett omslutna av Guds Kärlek.