”Mitt heliga sanna seende ser alla ting som rena.”

Det handlar om att se allting så som Gud skapade det.

Utan synd, oskyldigt och rent.

Det är ett medvetet val att se allting på detta sätt.

Vi har lärt oss att döma, att tolka och att tycka om allting.

Det är jag som bestämmer mig för att se allting som rent och oskyldigt.

Undan för undan skall jag se allting så som Gud skapade det.

Jag tränar och tränar och ger aldrig upp.