”Låt mig minnas att mitt mål är Gud.”

Allting handlar om att minnas:

– att jag är ett med Gud

– minnas vad mitt syfte är

– att mitt mål är Gud

– att det inte finns någon synd

– att Gud skapade mig

Hur ofta minns jag detta under dagen?

Tar en paus och reflekterar över detta?

Jag erkänner att det är inte så ofta som jag vill, som jag behöver.

”Ge med glädje upp allt som skulle kunna stå i vägen för din hågkomst, för Gud finns i ditt minne.” T 10.II.2:4