”Låt mig minnas vad mitt syfte är.”

Hur skulle min dag se ut om jag bara följer Gud och Hans mål?

Om jag bara gör vad Han vill att jag skall göra.

Förlåtelse är min enda funktion här.

”När du har lärt dig att se på alla utan någon som helst hänvisning till det förgångna, varken hans eller ditt, så som du varseblir det, kommer du att kunna lära dig av det du ser NU.” T 13.VI.2:3