”Gud är det enda mål jag har idag.”

Vägen till målet är förlåtelse. Ingenting annat!

Det måste finnas en överensstämmelse mellan mål och medel.

Frälsning är målet och sant seende är medlet.

Ingen som älskar kan döma.

”Förnuftet kommer att tala om för dig att det enda sättet att undgå förtvivlan är att erkänna den och gå åt andra hållet.” T 22.II.4:1