”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”

Tystnad och stillhet.

Vilka underbara ord!

Gud och jag.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3