”Mitt Själv är universums härskare.”

Jag önskar alla det allra bästa. All lycka och glädje och kärlek.

Jag tar 100 % ansvar för mina tankar och handlingar med 0 % skuld.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och följer Honom.

Mitt Själv, med stort S, är det Själv som vi delar med hela skapelsen.

Vard och en av oss är ansvariga för helheten.

Var och en av oss är helheten, ty helheten finns överallt.

”Jag är ansvarig för det jag ser.

Jag väljer de känslor jag upplever

och bestämmer det mål jag vill uppnå.

Och allt som tycks hända mig ber jag om,

och får som jag har bett.”
T 21.II.2:3-5