”Jag behöver ingenting annat än sanningen.”

Sanningen om Gud, sanningen om mig själv, sanningen om universum.

Det som är verkligt varar för evigt!

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde.

Ärlighet gäller inte bara det du säger.

Ordet betyder egentligen att vara konsekvent.

Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör, ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överstämmelse med något annat ord.

Sådana är de sant ärliga.

De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå.

Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.”
Manualen 4.II.1:3-9