”Låt mig inte se mig själv som begränsad.”

Låt mig betrakta alla mina systrar och bröder som Guds Son.

Låt mig se deras prakt.

Låt mig se deras heliga ljus och inte mitt mörker.

Låt mig se deras styrka och inte deras svaghet.

Låt mig se deras suveränitet.

Låt mig se deras mildhet.

Genom att se dem som obegränsade skall jag se mig själv som obegränsad.

Så som jag ser mina systrar och bröder ser jag mig själv.