”Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.”

”Undanhåll din broder förlåtelsen och du attackerar honom. Du ger honom ingenting, och får av honom bara det som du gav.” T 23.III.2:5-6

Det gör ont att inte förlåta!

Det är ju bara mig själv jag förlåter genom att inse att jag i min ilska och sorg och rädsla har attackerat min broder.

Befria mig från ilska och bitterhet.

Låt mig överlämna mig i Guds händer.