”Det som lider är inte del av mig.”

Separationen mellan mig och egot måste göra fullständigt!

Jag förnekar inte lidandet. Jag säger bara; lidandet är inte jag.

Det inom mig som känner lidande, sorg och rädsla är inte den jag i sanning är.

Det är bara en illusion av mig själv.

”Frihetens sång som lovsjunger en annan värld kommer med hopp och frid till den. För den minns Himlen, och nu ser den att Himlen äntligen har kommit till jorden, från vilken egots herravälde har utestängt den så länge.” T 21.IV.7:4-5