”Att älska Min Fader är att älska Hans Son.”

Guds Son är vi alla – Jesus, du och jag och alla våra systrar och bröder.

Denna sanning vet jag i mitt innersta där Gud bor och där min styrka finns.

Här vet jag att kärleken är allomfattande och att älska Gud, min Fader är att älska alla, inklusive mig själv.

”Du kan inte ge till någon annan utan bara till dig själv, och detta lär du dig genom att undervisa.” Manualen In. 2:6

Jag ber att jag skall våga titta på de små bitar av hat jag fortfarande har i mitt sinne och se dem för vad de är.

Jag ber – ta bart dem och låt mig varsebli världen så som den är.

Jag väljer kärleken till min Fader och till Hans Son.