”Din frid är med mig, Fader. Jag är trygg.”

Om jag inte känner Din frid inom mig, låt mig ge den till någon annan som behöver den.

Genom att föra Guds frid till min syster och broder så känner jag igen den hos mig själv.

Guds frid är hos mig Nu och alltid. Låt mig komma ihåg det.

Jag kan vara ett instrument för Guds frid. Så som St. Francis bad.