”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.”

Jag låter den Helige Ande leda mig och jag vet att Han leder mig hem till Gud.

Jag själv vet inte vad som är bäst för mig så jag överlämnar det i Hans händer.

Här känner jag frid och glädje och tacksamhet.