”Rädsla är inte rättfärdigad i någon form.”

Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Ingenting i den här världen är verkligt.

Det betyder inte att vi inte kan njuta av det temporära.

Av skönheten i naturen, solen som skiner och värmer, våra systrars och bröders närvaro och närhet.

Vi inser att det är inte formen utan innehållet vi njuter av.

Den eviga sången om kärlek.