”All frälsning vilar på mitt beslut.”

Jag är fri att välja.

Jag är fri att lyssna till Rösten som talar för Gud.

Jag accepterar Guds frälsningsplan för mig.

Jag skall se att när jag gör det kommer den Helige Ande att gå före mig och leda mig.

Vi går alla tillsammans hem till Gud.