”Nu vill jag bara vara som Gud skapade mig.”

I tystnad och i stillhet tar jag emot dessa stora och sanna ord!

Att jag är en varelse full av kärlek och ljus och glädje som jag delar med mig till världen.

Låt mig vara det ljus jag är.

Låt mig känna friden i mig och dela den med andra.

Låt mig vara glad och kärleksfull.

”Det finns ingen rädsla i fullkomlig kärlek eftersom den inte känner någon synd, och den måste se på andra som på sig själv.” T 20.III.11:3