”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”

Det betyder att jag överlämnar mitt sinne till den Helige Ande för att tänka med Gud, handla med Gud.

Mitt sinne är ett verktyg som skall serva mig. Det gör ingenting som jag inte vill att det skall göra.

Det finns bara två alternativ, egot eller den Helige Ande, rädsla eller kärlek. Den Helige Ande är mitt rätta Själv precis som Han är Rösten som talar för Gud. Vi är Ett.