”Gud i Sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Gud vill att jag skall vara lycklig!

Jag vet att Han älskar mig och jag älskar Honom.

Låt mig komma ihåg att jag är säker och lycklig i Guds Famn.