”Jag låter Gud vägleda mitt liv idag.”

Jag ber Gud att ersätta man tankar med Hans tankar.

Jag ber Honom tala om för mig vad jag skall göra.

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda mig.

”Men som ett avgörande steg mot att göra egot ogjort har vi upprepade gånger betonat hur nödvändigt det är att erkänna rädslan, och se den som den är utan förklädnad.”
T 12.I.8:5