”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Vilja – en stark fundamental och oföränderlig del av oss.

Min vilja är att komma ihåg Gud, att känna Hans Kärlek.

Allt annat jag trodde jag sökte är sekundärt.

Det kommer av sig självt när jag kommer ihåg att min vilja är att minnas Gud och komma ihåg Hans Kärlek.

”Allt helande är en befrielse från det förgångna.” T 13.VIII.1:1

Livet är ett enda stort klassrum där jag lär mig att komma ihåg vem jag är och vad min funktion är – jag är som Gud skapade mig och min funktion här är att förlåta.