”Kärleken som skapade mig, är det jag är.”

Detta är svaret på den eviga frågan: ”Vem är jag?”

Jag är kärlek.

Ingenting annat.

Det är min sanna identitet som jag kan nå i det heliga ögonblicket.

Kärlek lär man sig inte.

Kärlek är min identitet och när jag har lärt mig allt som kärlek inte är, då upphör lärandet.

Jag är hemma hos Gud.

Jag tänker ofta på min nära döden upplevelse år 2002. Jag stod på tröskeln till Himlen och ville träda in men jag fick återvända till jorden ett tag.

Jag uppnår något liknande när jag är stilla och går in i en meditation och är ett med allting och med Gud.