”Gud har inte fördömt. Inte jag heller.”

Jag väntar i tystnad på Guds Ord.

Han känner mig. Han dömer mig inte. Han älskar mig.

När jag dömer glömmer jag vem jag är.

Gud är min Källa.

Inte de misstag jag gör.

Misstagen skall rättas. De är bara drömmar och jag är drömmaren.

Jag ber, låt mig vakna upp.

Jag är så som Gud skapade mig, helig och en del av Gud, min älskade Fader.