”Detta heliga ögonblick är min befrielse.”

Jag väntar i stillhet.

Jag öppnar mig för det som kommer.

Gud skall tala om för mig vad jag skall göra och säga och tänka.

”Kristus står framför dig varje gång du ser på din broder. Han är inte borta därför att dina ögon är slutna.” T 25.V.2:9-10