”Gud är min Fader och Hans Son älskar Honom.”

Jag tar emot Guds kärlek genom att returnera den till Honom.

Att få och att ge är detsamma.

Jag låter Hans Kärlek lysa i mig och omsluta mig.

Mitt hjärta sjunger min kärlek för Gud, min Fader.