”Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.”

Låt mig komma ihåg vem jag i sanning är!

Sanningen om vad vi är, är illusionernas slut.

”Tiden går således i själva verket bakåt till ett ögonblick som är så gammalt att det ligger bortom all hågkomst, och till och med bortom möjligheten att minnas. Men eftersom det är ett ögonblick som återupplevs igen och igen, och åter igen, förefaller det att vara nu.”
Manualen 2.4:1-2