”Gud är mitt liv. Jag har inget annat liv än Hans.”

Låt mig se Kristi ansikte i stället för mina misstag.

Ingenting finns som är åtskilt från Gud.

Jag existerar inte utan Honom.

Det jag är, är Gud. Gud i mig, jag i Gud.