”Ge mitt sinne frid. Låt alla mina tankar vara stilla.”

I tystnad och i stillhet väntar jag på Guds Röst.

Han skall tala om för mig vad jag skall göra och vad jag skall säga.

Jag behöver inte göra någonting.

”Frälsningen är ingenting annat än en påminnelse om att den här världen inte är ditt hem. Dess lagar påtvingas dig inte, dess värderingar är inte dina. Ock ingenting som du tror att du ser i den finns verkligen överhuvudtaget.” T 25.VI.6:1-3