”Jag är inte en krop. Jag är fri. Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

När mitt sinne tänker konflikttankar av något slag lämnar jag över dem till den Helige Ande och ber Honom hela mig.

Jag ber att jag inte skall avvika från fridens väg.

När jag känner att heligheten i min relation hotas stannar jag upp och ber den Helige Ande byta ut detta mot det heliga ögonblicket.