”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jag kan välja att se min egen prakt och fullkomlighet.

Det är bara mitt själv-dömande som förblindar mig.

Jag ber den Helige Ande att ta hand om det och påminna mig om kärleken inom mig.

Påminna mig om Kristus i mig, Guds Son.

Jag tror på sinnet, på sanningen, på allas fullkomlighet, på helande, på frid och på frihet.