”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag är fullkomligt ansvarig för min egen frälsning och fullkomligt beroende av Gud!

Mitt Själv räddar mig när jag upptäcker att det jag är, är en gåva av Gud i Hans skapande.

”Tacka varje del av dig som du har lärt hur den skall minnas dig.” T 13.VII.17:8

Mitt rätta sinne, mitt Själv är allt som är.

Här bor den Helige Ande. Han är en del av oss alla. Han är en del av Gud.

Hans Röst är Guds Röst och också mitt Självs Röst.

Låt mig vara tacksam för mitt Själv!