”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.”

Allt jag gör, gör jag mot mig själv.

Låt mig aldrig glömma det!

Jag ställer mig dessa frågor:

Hur svarar jag någon som avbryter mig?

Hur hälsar jag dem som ringer?

Hur reagerar jag på nyheter på teve och radio?

Hur behandlar jag människor jag möter?

Hur reagerar jag på skvaller?

”Guds lärare är generös på grund av Självintresse.” M 4.VII.2:1